Responsabil Legea 544/2001

Persoana responsabila pentru Legea nr.544/2001 este – d-na secretar general Fanuica Ionelia