Proiecte Investitionale

Primaria Iancu Jianu implementeaza un proiect cu finantare europeana: CENTRUL EUROPEAN PENTRU INTEGRAREA ŞI PROMOVAREA ROMILOR, pentru mai multe detalii click aici


INVESTIŢII ŞI PROIECTE:

         INVESTIŢII FINALIZATE

–    Înfinţarea serviciului de salubritate în parteneriat cu O.N.G. –ul „HUMANITY ROM” – finanţare PHARE;
–   Pod pietonal peste paraul Ulmeasa – finanţare Consiliul Local;
–   Grupul sanitar de la Şcoala generală nr.1 Iancu Jianu – fonduri Inspectoratul Şcolar Judeţean;
–   Reabilitare grădiniţe la Şcoala Generală nr.1 Iancu Jianu –fonduri Consiliul Judeţean Olt;
–   Atelier Laborator la Liceul Iancu Jianu – fonduri PHARE;
–   Sistem alimentare cu apă – O.G. nr.7 – fonduri Guvernul României;
–  Cabinet medical Dobriceni – fonduri Consiliul Local;
–  Reabilitare şi modernizare parcuri agrement – fonduri Consiliul Local;
–  Betonare drumuri pentru îmbunătăţirea situaţiei rromilor – fonduri Phare;
–  Asfaltare drumuri locale.

        INVESTIŢII ÎN CURS DE EXECUŢIE

–  Punte pietonală traversare râul Olteţ – fonduri Consiliul Judeţean Olt; 

       PROIECTE PE AGENDA PRIMARULUI

–  Proiec Integrat – canalizare, staţie epurare – piaţă agroalimentară – reabilitare Cămin Cultural;
–  Participare în cadrul proiectului ECO – OLT (puncte colectare deşeuri şi groapă ecologică);
–  Implementare de proiecte noi în cadrul O.G.nr7 „Modernizarea infrastructurii unor baze sportive din cadrul rural”;