Proiecte Investitionale

Primaria Iancu Jianu implementeaza un proiect cu finantare europeana: 
CENTRUL EUROPEAN PENTRU INTEGRAREA ŞI PROMOVAREA ROMILOR, pentru mai multe detalii click aici

INVESTIŢII ŞI PROIECTE

         INVESTIŢII FINALIZATE

          Înfinţarea serviciului de salubritate în parteneriat cu O.N.G. –ul „HUMANITY ROM” – finanţare PHARE;

          Pod pietonal peste paraul Ulmeasa – finanţare Consiliul Local;

          Grupul sanitar de la Şcoala generală nr.1 Iancu Jianu – fonduri Inspectoratul Şcolar Judeţean;

          Reabilitare grădiniţe la Şcoala Generală nr.1 Iancu Jianu –fonduri Consiliul Judeţean Olt;

          Atelier Laborator la Liceul Iancu Jianu – fonduri PHARE;

          Sistem alimentare cu apă – O.G. nr.7 – fonduri Guvernul României;

          Cabinet medical Dobriceni – fonduri Consiliul Local;

          Reabilitare şi modernizare parcuri agrement – fonduri Consiliul Local;

          Betonare drumuri pentru îmbunătăţirea situaţiei rromilor – fonduri Phare;

         Asfaltare drumuri locale.

        INVESTIŢII ÎN CURS DE EXECUŢIE

          Punte pietonală traversare râul Olteţ – fonduri Consiliul Judeţean Olt; 

 PROIECTE PE AGENDA PRIMARULUI

          Proiec Integrat – canalizare, staţie epurare – piaţă agroalimentară – reabilitare Cămin Cultural;

          Participare în cadrul proiectului ECO – OLT (puncte colectare deşeuri şi groapă ecologică);

          Implementare de proiecte noi în cadrul O.G.nr7 „Modernizarea infrastructurii unor baze sportive din cadrul rural”;