Plan urbanistic general

 • HCL nr. 10 din 28.03.2019 aprobare PUG si a Regulamentului local de urbanism PUG Iancu Jianu Nr: 10 (Adaugat la data 28.03.2019) Vizualizare
  • Plansa 2 final 2018 PUG Iancu Jianu Incadrare in teritoriu Model Vizualizare
  • Plansa 5 Final 2018 PUG Iancu Jianu Reglementari zonificare funct. Iancu Jianu Vizualizare
  • Plansa 5 Final 2018 PUG Iancu Jianu Reglementari zonificare funct. Preotesti Vizualizare
  • Plansa 7 Final 2018 PUG Iancu Jianu reglementari alimentare cu energie Iancu Jianu Vizualizare
  • Plansa 7 Final 2018 PUG Iancu Jianu reglementari alimentare cu energie Preotesti Vizualizare
  • Plansa 9 Final 2018 PUG Iancu Jianu reglementari alimentare cu apa Iancu Jianu Vizualizare
  • Plansa 9 Final 2018 PUG Iancu Jianu reglementari alimentare cu apa Preotesti Vizualizare
  • Plansa 11 Final 2018 PUG Iancu Jianu reglementari alimentare cu gaze Iancu Jianu Vizualizare
  • Plansa 11 Final 2018 PUG Iancu Jianu reglementari alimentare cu gaze Preotesti Vizualizare
  • 2018 Final modificat memoriu PUG Iancu Jianu cu antet Vizualizare
  • 2018 Regulament local de urbanism PUG Iancu Jianu Vizualizare
  • Studiu istoric general Comuna Iancu Jianu Vizualizare

– Memoriu general privind Planul Urbanistic General al comunei Iancu Jianu: click aici
– Regulamentul local de Urbanism aferent “Plan Urbanistic General” comunei Iancu Jianu, judetul Olt: click aici

– Studiu istoric comuna Iancu Jianu: click aici

 • Memoriu general privind Planul Urbanistic General al comunei Iancu Jianu: click aici
 • Regulamentul local de Urbanism aferent “Plan Urbanistic General” comunei Iancu Jianu, judetul Olt: click aici
 • Notificarea nr. 3761 din 20.09.2016 privind Planul Urbanistic General al comunei Iancu Jianu: click aici
 • PL. NR. 2 – 2016 PUG IANCU JIANU INCADRARE IN TERITORIU-Model: click aici
 • PL. NR. 5A – 2016 PUG IANCU JIANU REGLEMENTARI ZONIFICARE FU: click aici
 • PL. NR. 5B – 2016 PUG IANCU JIANU REGLEMENTARI ZONIFICARE FU: click aici
 • PL. NR. 6 –  2016 PUG IANCU JIANU REGLEMENTARI ZONIFICARE FU: click aici
  Anunt ziar 1 si 2 privind Planul Urbanistic General al comunei Iancu Jianu: click aici