Proiecte Investitionale


Primaria Iancu Jianu implementeaza un proiect cu finantare europeana: 
CENTRUL EUROPEAN PENTRU INTEGRAREA ŞI PROMOVAREA ROMILOR, pentru mai multe detalii click aici

  INVESTIŢII ŞI PROIECTE

           INVESTIŢII FINALIZATE

  -          Înfinţarea serviciului de salubritate în parteneriat cu O.N.G. –ul „HUMANITY ROM” – finanţare PHARE;

  -          Pod pietonal peste paraul Ulmeasa – finanţare Consiliul Local;

  -          Grupul sanitar de la Şcoala generală nr.1 Iancu Jianu – fonduri Inspectoratul Şcolar Judeţean;

  -          Reabilitare grădiniţe la Şcoala Generală nr.1 Iancu Jianu –fonduri Consiliul Judeţean Olt;

  -          Atelier Laborator la Liceul Iancu Jianu - fonduri PHARE;

  -          Sistem alimentare cu apă - O.G. nr.7 – fonduri Guvernul României;

  -          Cabinet medical Dobriceni – fonduri Consiliul Local;

  -          Reabilitare şi modernizare parcuri agrement – fonduri Consiliul Local;

  -          Betonare drumuri pentru îmbunătăţirea situaţiei rromilor – fonduri Phare;

  -         Asfaltare drumuri locale.

            

          INVESTIŢII ÎN CURS DE EXECUŢIE

  -          Punte pietonală traversare râul Olteţ – fonduri Consiliul Judeţean Olt; 


   PROIECTE PE AGENDA PRIMARULUI

  -          Proiec Integrat – canalizare, staţie epurare – piaţă agroalimentară – reabilitare Cămin Cultural;

  -          Participare în cadrul proiectului ECO – OLT (puncte colectare deşeuri şi groapă ecologică);

  -          Implementare de proiecte noi în cadrul O.G.nr7 „Modernizarea infrastructurii unor baze sportive din cadrul rural”;