Despre institutie‎ > ‎Organizare‎ > ‎

Cariera

NR. 2555 din 03.07.2018

 Primăria comunei Iancu Jianu, judetul Olt organizează concurs pentru ocuparea functiilor contractuale de referent (casier) si referent cu atributii de asistenta sociala. Pentru mai multe detalii: click aici


NR. 2151 din 05.06.2018

 Primăria comunei Iancu Jianu, judetul Olt organizează concurs pentru ocuparea postului vacant Administrator la sediul SC Servicii Publice SRL Iancu Jianu, jud. Olt. Pentru mai multe detalii: click aici

NR. 1526 din 19.04.2018

 Primăria comunei Iancu Jianu, judetul Olt organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale de referent (casier) in data de 14.05.2018 proba scrisa si data de 16.05.2018 proba interviu, la sediul primăriei Iancu Jianu, Jud.0lt, strada Barbu Ştirbei nr.152.

NR.3076 din 10.08.2017

 Primăria comunei Iancu Jianu, judetul Olt organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale de asistent medical comunitar in data de 04.09.2017 proba scrisa si data de 06.09.2017 proba interviu, la sediul primăriei Iancu Jianu, Jud.0lt, strada Barbu Ştirbei nr.152.

CONDIŢII DE DESFĂŞURARE
Concursul se organizează in 3 etape:
-selectarea dosarelor de inscriere -29.08.2017,ora 12,00
-proba scrisa in data de 04.09.2017 ora 10,00
-proba interviu in data de 06.09.2017,ora 10,00

Dosarele de inscriere se depun la secretariatul comisiei de concurs pana in data de 28.08.2017, orele
16,00 si trebuie sa cuprindă:
-cerere de inscriere la concurs
-copie act de identitate
-copie carnet munca
-cazier judiciar sau declaraţie ca nu are antecedente penale
-copie diploma studii.
-adeverinţa medicala care atesta starea de sănătate,
-curriculum vitae

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS.
-certificat de competenta.
-studii absolvite de asistent medical cu diploma
-vechime un an in specialitate.
-certificat de membru al OANGMAMR.
-Aviz de libera practica
-autorizaţie de răspundere civila profesionala.
Tematica pentru concurs este prevăzuta in anexa la prezentul anunţ. Pentru mai multe detalii click aici.

Proces vebal nr. 2713 din 18.07.2017 privind rezultate selectarii dosarelor pentru ocuparea postului de asistent medical comunitar: click aici

Anunt
nr. 2544 / 03.07.2017

  Primaria comunei Iancu Jianu organizeaza concurs pentru ocuparea functiei contractuale vacanta de asistent medical comunitar in data de 31.07.2017 - proba scrisa si 02.08.2017 - proba interviu, la sediul Primariei Iancu Jianu.
Pentru mai multe detalii: click aici si bibliografie 1: click aicibibliografie 2: click aici.


Proces vebal nr. 3642 din 19.09.2016 privind rezultate selectarii dosarelor pentru ocuparea postului de Administrator public: click aici

Anunt
nr. 3307 / 30.08.2016

Primaria comunei Iancu Jianu organizeaza concurs pentru ocuparea functiei contractuale vacanta de administrator public in data de 21.09.2016 - probo scrisa si 23.09.2016 - proba interviu, la sediul sau din strada Barbu Stirbei nr.152. Pentru mai multe detalii: click aici si biblioteca: click aici

Anunt
nr. 3696 / 28.09.2015

Primaria comunei Iancu Jianu organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie, vacanta de casier - compartimentul impozite si taxe locale.

Concursul se organizeaza la sediul Primerie comunei Iancu Jianu in data de 19.10.2015, ora 09:00 proba scrisa si in data de 21.10.2015, ora 09:00 - interviul.
Dosarele de inscriere la concurs se pot depune pana la data de 08.10.2015 la registratura institutiei. Pentru mai multe detalii: click aici

Anunt
nr. 3697 / 28.09.2015

Primaria comunei Iancu Jianu organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie, vacanta de sofer microbuz scolar.

Concursul se organizeaza la sediul Primerie comunei Iancu Jianu in data de 19.10.2015, ora 09:00 proba scrisa si in data de 21.10.2015, ora 09:00 - interviul, proba practica.
Dosarele de inscriere la concurs se pot depune pana la data de 08.10.2015 la registratura institutiei. Pentru mai multe detalii: click aici

Anunt
nr. 2483 / 02.07.2015

Primaria comunei Iancu Jianu organizeaza concurs de ocupare a functiei publice temporar vacanta de referent, cl. III, grad profesional superior-compartiment " stare civila".

Concursul se organizeaza la sediul Primerie comunei Iancu Jianu in data de 22.07.2015, ora 10:00 proba scrisa si in data de 24.07.2015, ora 10:00 - interviul.
Dosarele de inscriere la concurs se pot depune pana la data de 10.07.2015 la registratura institutiei. Pentru mai multe detalii: click aici

Anunt
nr. 2341 / 23.06.2015

Primaria comunei Iancu Jianu organizeaza concurs de ocupare a functiei publice temporar vacanta de referent, cl. III, grad profesional superior-compartiment " stare civila".

Concursul se organizeaza la sediul Primerie comunei Iancu Jianu in data de 13.07.2015, ora 10:00 proba scrisa si in data de 15.07.2015, ora 10:00 - interviul.
Dosarele de inscriere la concurs se pot depune pana la data de 30.06.2015 la registratura institutiei. Pentru mai multe detalii: click aici

Anunt

Primaria comunei Iancu Jianu organizeaza concurs pentru ocuparea postului de Sef Serviciu Voluntar pentru situatii de urgenta, pe perioada nedeterminata in cadrul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Iancu Jianu.

Proba scrisa va avea loc in data de 27.04.2015, ora 09:00, la sediul primariei Iancu Jianu. Interviul va avea loc in data de 28.04.2015, ora 09:00 la Primaria comunei Iancu Jianu. Pentru mai multe detalii: click aici

Anunt

Primaria Comunei Iancu Jianu organizeaza concurs pentru ocuparea temporara a functiei publice de referent clasa III, grad profesional superior, cu atributii de stare civila in data de 22-23.07.2013, la sediul primariei Iancu Jianu: click aici

Anunt 

           Primaria Comunei Iancu Jianu organizeaza in data de 14.06.2013 ora 09:00 (proba scrisa) si 17.06.2013 ora 15:00 (proba de interviu) la sediul institutiei, EXAMEN DE PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL pentru functii publice din cadul aparatului de specialitate al Primarului comunei Iancu Jianu, Jud. Olt - mai multe detalii: click aici